Hřiště jsou otevřeny denně od 9,00 do 21,00.

Platby za pronájem jsou na pokladně VR

Prosíme návštěvníky o dodržování nařízení vlády.