Vstup do areálu mají osoby:

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 22. 11. 2021

Které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,

a u pokladny předloží doklad s výjimkou dětí do 12 let věku o:

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o osobu do dovršení věku 18 let, nebo osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 (Doložit záznamem ISIN, že osoba ze zdravotních důvodů nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19. Doložit lékařské potvrzení, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů podrobit očkování proti onemocnění covid-19 a že tato skutečnost je uvedena v ISIN)

b) osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

  •  osoba u které neuplynula doba 14 dní od aplikování první dávky v případě jednodávkového schématu
  • osoba u které neuplynula doba 14 dní od aplikování druhé dávky v případě dvoudávkového schématu
  • osoba u které dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu

 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:

  •  od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.