Vážení návštěvníci, žádáme vás o dodržování pravidel pobytu v našem zařízení dle mimořádného opatření KHS Kraje Vysočina

  • Zvažte zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítíte dobře nebo trpíte nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. V případech těchto zdravotních problémů nejlépe aquapark do uzdravení vůbec nenavštěvujte.
  • Při vstupu do areálu proveďte dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky.
  • Upřednostněte možnost bezkontaktní platby.
  • Dodržujte mezi sebou patřičné odstupy 1,5 m, jinak použijte ochranu dýchacích cest
  • Při použití WC dodržujte zvýšenou osobní hygienu.